Kotki, psiaki i inne zwierzaki

Uczniowie klas trzecich od września przygotowywali się do Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „ Kotki, psiaki i inne zwierzaki”. Z księgozbioru biblioteki szkolnej wybrali wiersze polskich poetów o tematyce zwierzęcej. Były to utwory m.in. J Brzechwy, J. Tuwima, W. Chotomskiej, M. Strzałkowskiej, ks. J. Twardowskiego, D. Wawiłow, J. Kulmowej. Wybór właściwego wiersza nie jest sprawą łatwą. Często pochłania sporo czasu ucznia i nauczyciela, a czasem i rodziców. Musi odpowiadać tematyce konkursu, komponować się w całość z osobą recytującą, a przede wszystkim ma stać się „materiałem”, który pozwoli zaprezentować najwyższe umiejętności głosowe i interpretacyjne ucznia biorącego udział w konkursie. Przedmiotem oceny recytatorów były: stopień opanowania pamięciowego tekstu, dykcja, interpretacja utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne. W eliminacjach międzyklasowych komisja wyłoniła laureatów konkursu. Gratulujemy!

I miejsce:
Anna Malczewska 3b
Magdalena Stoch 3b
II miejsce:
Hanna Zarzycka 3a
Hanna Rabiasz 3d
Stanisław Solik 3b
III miejsce:
Natalia Klimek 3a
Hanna Wojtowicz 3c