Życzenia z okazji DEN

Mały i Duży Samorząd Uczniowski z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa naszym drogim Nauczycielom najserdeczniejsze życzenia , dużo uśmiechu, cierpliwości, wytrwałości, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia  z uczniów.