Magdalena Skóra Przewodniczącą Dużego Samorządu Uczniowskiego!

26.09.2018 odbyło się zebranie Dużego Samorządu Uczniowskiego, w którym uczestniczyło 38 osób – były to „trójki klasowe” drugiego etapu edukacyjnego. Podczas spotkania została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia kandydatury Magdaleny Skóry na Przewodniczącą Dużego Samorządu Uczniowskiego. W bieżącym roku szkolnym Magdalena była jedyną kandydatką na to stanowisko. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej opowiedzieli się pozytywnie, w związku z tym, z dniem podjęcia uchwały Magdalena Skóra objęła stanowisko Przewodniczącej Dużego Samrządu Ucznioswkiego. W drodze głosowania, została również wybrana osoba pełniąca stanowisko Zastępcy Przewodniczącego – Anna Buczkowska. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!