Piękny Jubileusz

     Wspaniała, wesoła, wysoki poziom, świetni nauczyciele – tak wypowiadają się absolwenci o swojej „szkole bez wad”, czyli Szkole Podstawowej nr 3 noszącej imię generała Mariusza Zaruskiego. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość, a 10 lat wcześniej, w 1908 roku zapisano pierwsze karty wspaniałej historii Trójki. Historii niezwykle bogatej, obfitującej zarówno w piękne, jak i trudne chwile.  
     W piątek 12 października odbyły się uroczystości jubileuszowe 110-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 na Bystrem. W kościele św. Antoniego z Padwy odbyła się Msza Święta w intencji społeczności szkolnej, której przewodniczył proboszcz parafii Antoni Kluska. Oprawę liturgii uświetnił śpiew szkolnego zespołu muzycznego „Ogniki Radości”.  W szkole z tej okazji otwarto Kącik Zaruskiego. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta p. Leszek Dorula, dyrektor szkoły p. Elżbieta Konopka, przewodnicząca Rady Rodziców p. Mariola Chilecka, przewodniczące małego i dużego Samorządu Uczniowskiego Wiktoria Tatar i Magdalena Skóra. Burmistrz podarował społeczności szkolnej piękny, pastelowy portret generała Mariusza Zaruskiego wykonany przez artystkę Monikę Stanisławską – Pitoń. 
     Głównym miejscem uroczystości jubileuszowych była sala gimnastyczna, która zgromadziła liczną publiczność. Podniosłość tego dnia podkreśliła obecność pocztów sztandarowych Szkoły i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście: Burmistrz Miasta p. Leszek Dorula, Starosta Tatrzański p. Piotr Bąk, wicestarosta p. Jerzy Zacharko, przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty dyrektor Delegatury w Nowym Targu p. Bożena Bryl, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta p. Aneta Zwijacz Kozica, naczelnik TOPR p. Jan Krzysztof, zastępca dyrektora Muzeum Tatrzańskiego p. Michał Murzyn i specjalista ds. edukacji p. Wojciech Szatkowski, p. Małgorzata Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN, dyrektor szkoły w latach 1995-2009 p. Mieczysław Jasiński, przedstawiciel Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo Kondycyjnego w Zakopanem mjr. Czesław Studencki , absolwentka szkoły p. Teresa Bachleda Kominek, p. Krzysztof Trebunia- Tutka, dyrektorzy szkół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci, rodzice i uczniowie.  Zaproszonych gości serdecznie przywitała pani dyrektor. Mówiąc krótko o szkole podziękowała wszystkim, którzy mają swój udział w sukcesach szkoły i godnie kontynuują szkolne wartości. Pani dyrektor zaprosiła wszystkich w niezwykłą podróż w czasie. Wraz z uczniami i absolwentami naszej szkoły przeszliśmy ścieżką szkolnych lat i ścieżką ważnych wydarzeń historycznych w Polsce, w Zakopanem i tutaj na Bystrem, nie zapominając o dokonaniach naszego patrona generała Mariusza Zaruskiego. Wzruszający występ artystyczny spotkał się z ciepłym przyjęciem gości. Skłonił do refleksji i zadumy nad tym wszystkim co bezpowrotnie minęło, ale przecież odcisnęło trwały ślad w ich sercach. Gromkimi brawami nagrodzono artystów i śpiewaków, w szczególności najmłodszych uczniów tańczących poloneza oraz absolwentów naszej szkoły wśród nich koncertującego oboistę i pedagoga obojowego docenta Konserwatorium w Wiesbaden Kazimierza Dawidka.
Uwieńczeniem jubileuszowego spektaklu był pyszny tort urodzinowy w kształcie tarczy szkoły dla uczniów od rodziców. Na zakończenie głos zabrali goście kierując na ręce pani dyrektor słowa uznania i gratulacje. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie z nami 110 urodzin szkoły. Skromnym gestem wdzięczności były wręczone pamiątkowe upominki. Wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzania okolicznościowych wystaw: znaczków, kartek i pieniędzy z początków kształtowania się niepodległego państwa polskiego  oraz prac plastycznych naszych uczniów.
     Pani dyrektor podkreśliła, że Jubileusz to okres wytężonej pracy i wysiłku wielu osób. Serdeczne podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły w szczególności: pani Lucynie Wolskiej, siostrze Ewie Keffer, pani Małgorzacie Zawadzkiej, pani Annie Chowaniec, pani Bernadecie Kurowskiej, p. Aleksandrze Gąsienica Marcinowskiej, p. Joannie Bąk, panu Sebastianowi Kłosokowi.
     Wyrazy wdzięczności za bezinteresowną pomoc i organizację naszego Jubileuszu złożyła wszystkim Rodzicom, oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Marioli Chileckiej.
 

Fotogaleria