WAŻNE ! Komunikat Ministerstwa Zdrowia

Prosimy całą społeczność szkolną o niebagatalizowanie zagrożenia. Bądźmy świadomi!