Komunikat Dyrektora

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją premiera RP, od 12 do 25 marca 2020 r. w całej Polsce zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, co podyktowane jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W czwartek i piątek (12-13.03.2020) w naszej szkole nie ma lekcji, natomiast dla najmłodszych, którymi rodzice nie są w stanie się zająć, zapewniona będzie opieka świetlicowa. W tych dniach obiady również zostały odwołane.
Od 16 marca do 25 marca 2020 r. ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci szkoła będzie zamknięta.

Minister Dariusz Piontkowski apeluje, by dwóch tygodni zamkniętych szkół uczniowie nie traktowali jako dodatkowych ferii, ale wykorzystali ten czas na naukę, na przygotowanie się do egzaminów.
Premier RP zwrócił natomiast uwagę, by dzieci w czasie zamknięcia szkół pozostały w domu. Decyzja ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa.
Aleksandra Łakomik - dyrektor szkoły