Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas II – III

Regulamin konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony osobno dla klas II i III w uzgodnionych wcześniej terminach.

2. Cele szkolnego konkursu:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- dostarczenie dzieciom możliwości wykazywania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami matematycznymi.


3. Zasady uczestnictwa:
• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II i III,
• uczniów do konkursu zgłaszają wychowawcy klas, do pięciu osób
z każdej klasy.


Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.

Organizatorzy konkursu:
Bernadeta Kurowska
          Zofia Skowronek