Pierwsza pomoc krok po kroku

Dnia 25 kwietnia 2022r. uczniów klasy IIb odwiedzili ratownicy medyczni: Andrzej Macura, Grzegorz Łojas i Aneta Topór. Uświadomili im, jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Ratownicy przypomnieli ważne telefony alarmowe. Uczniowie uczyli się ustalić, czy poszkodowany jest przytomny, potem układali poszkodowanego w pozycji bezpiecznej bocznej, wykonywali masaż serca i sztuczne oddychanie. Dowiedzieli się, dlaczego te czynności są tak ważne w pierwszych minutach. Drugoklasiści pomimo obaw, brali aktywny udział w zajęciach i chętnie ćwiczyli czynności ratownicze.

Tekst: Bernadeta Kurowska