Ogłoszenie wyników w konkursie ortograficznym dla klas II –III

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla klas II i III w roku szkolnym 2021/2022

I etap konkursu odbywał się w klasach pod okiem wychowawców, którzy podczas całorocznej pracy wyłonili 3 najlepszych uczniów.
II etap dla klas drugich odbył się 9 .05. 2022, a dla klas trzecich 11.05.2022 i polegał na napisaniu dyktanda przygotowanego przez organizatora.

Wyniki konkursu:

Klasy  II a i II b:
I miejsce  - Karol Nalepa  kl. II a
II miejsce - Antoni Korn kl. II a
III miejsce - Maksymilian Kozioł kl. II b
Nagrody pocieszenia otrzymują :
Wiktoria Harnik kl. II a, Mateusz Strączek kl.II b, Łucja Bobek kl. IIb


Klasy III a i III b
I miejsce - Hanna Grabowska kl. III a
II miejsce - Julia Nawalaniec kl. III a
III miejsce – Tadeusz Czarnecki kl. III a
Nagrody pocieszenia otrzymują :
Zofia Nosal kl. III b, Kacper Podwik kl. III b

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia.

Gratulacje!

Organizator konkursu: Teresa Hoły