Lekcja biblioteczna

W poniedziałek, 9 maja uczniowie klasy Vb pod opieką Pani Haliny Bukowskiej odwiedzili  Miejską Bibliotekę Publiczną w Zakopanem. Pracownicy biblioteki przeprowadzili bardzo ciekawą i pouczającą lekcję. Podczas wizyty dzieci zapoznały się z bogatym księgozbiorem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz oznaczeniami i symbolami opisującymi księgozbiór. Uczniowie dowiedzieli się jak korzystać ze strony internetowej biblioteki, na której można sprawdzić dostępność poszukiwanych przez siebie książek. Na koniec zajęć dzieci mogły wcielić się w zawód bibliotekarza i odnaleźć wybraną książkę w katalogu.

Tekst: Halina Bukowska