„Czy znamy swoje ciało”

18 lutego  uczniowie klasy 3a gościli panią Paulinę Obtułowicz, która w profesjonalny, zrozumiały dla dzieci  sposób starała się  zapoznać  z budową   podstawowych układów anatomicznych człowieka. Widza z tego zakresu jest  pomocna, aby uświadomić uczniom jaki wpływ na nasze zdrowie ma troska o prawidłowe funkcjonowanie wszystkich części ciała oraz prowadzenie higienicznego trybu życia. Dziękujemy pani Paulinie  za cenne informacje oraz ciekawe pomoce naukowe, którymi zostali obdarowani wszyscy uczniowie.

Tekst:
Zofia Skowronek