Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci z rocznika 2017 ewentualnie 2018

W przypadku dziecka, które zamieszkuje z rodzicami w obwodzie szkoły należy złożyć w sekretariacie zgłoszenie.

Natomiast w przypadku zamieszkania poza obwodem szkoły należy złożyć wniosek z załącznikami.

Zgłoszenia i wnioski są dostępne w sekretariacie Szkoły nr 3 oraz na stronie www.sp3zakopane.pl w zakładce Rodzice.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły!

Zarządzenie Burmistrza i harmonogram rekrutacji

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

Zgłoszenie z obwodu

wniosek spoza obwodu

Klauzula informacyjna RODO