Wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o świadczenie usług cateringu w SP Nr 3 w Zakopanem

załącznik