Szkolny konkurs plastyczny dla klas I – III pt: „Portret Świętego Mikołaja”

1. Cele:
-podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych,
- rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań plastycznych,
- pobudzenie wyobraźni, fantazji oraz poczucia estetyki.

2. Warunki uczestnictwa:
-praca konkursowa musi być zgodna z tematem konkursu,
- każdy uczestnik oddaje jedną pracę,
-technika plastyczna: dowolna,
- forma: płaska
-wielkość pracy: A4

3. Prace należy podpisać: imię, nazwisko, klasa i dostarczyć do dnia: 1.12.2023 r. do pani Teresy Hoły
lub pani Bernadety Kurowskiej.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody!


Organizator : Teresa Hoły i Bernadeta Kurowska