Konkurs czytelniczy dla klasy III

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klasy III
do udziału w konkursie czytelniczym p.n. „ Psoty na cztery łapy”


Cele:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
2. Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.
3.  Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów.                          
4.  Mobilizowanie do zdobywania nowej wiedzy.
5.  Motywowanie do zdrowej rywalizacji.
6.  Dostarczanie dzieciom dobrej intelektualnej zabawy.

Przebieg konkursu:   

Konkurs przeznaczony dla uczniów kl. III.
Obowiązuje znajomość treści książki „ Puc, Bursztyn i goście” Jana Grabowskiego.

20.11.2018r. na wyznaczonej lekcji uczniowie rozwiązują test wiedzy wykazując się znajomością i rozumieniem treści lektury.
O zwycięstwie decyduje suma punktów. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody.

23.11.2018r. na wyznaczonej lekcji uczniowie biorą udział w zabawach sportowych, których fabuła związana jest z treścią konkursowej lektury.