Konkurs Czytelniczy dla klas II

„Czytanie książek
to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła”.


Wisława Szymborska


Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas drugich do udziału
w konkursie czytelniczym p.n. „Czytanie jest zabawą”


Cele ogólne:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
2. Doskonalenie umiejętności płynnego czytania.
3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów.
4.   Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.    
5.   Promowanie ciekawych książek.
6.   Motywowanie do zdrowej rywalizacji.
7.   Dostarczanie dzieciom dobrej intelektualnej zabawy.

Cele operacyjne:

1. Uczeń kl. 2a zna treść objętego konkursem utworu Agnieszki Stelmaszyk
„Zbawcy książek”.
2. Uczeń kl. 2b zna treść objętego konkursem utworu Agnieszki Stelmaszyk
„Upiorne andrzejki”.
3. Uczniowie w oparciu o te utwory umieją wybrać odpowiednie informacje.
4. Uczniowie radzą sobie z udzieleniem pisemnych odpowiedzi na pytania konkursowe.

Przebieg konkursu:

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klasy 2a i 2b.

6.11.2018r. na wyznaczonej lekcji uczniowie rozwiązują test wiedzy wykazując się znajomością i rozumieniem treści lektury.
O zwycięstwie decyduje suma punktów. Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody.

9.11.2018r. uczniowie klas 2a i 2b na wyznaczonej lekcji biorą udział w zabawach sportowych, których fabuła związana jest z treścią konkursowych lektur.