Zestaw podręczników 2021/2022

Wszyscy uczniowie na początku roku szkolnego 2021/2022 będą wypożyczać z biblioteki szkolnej wszystkie wymagane podręczniki i materiały ćwiczeniowe.
Uczniowie , którzy będą uczęszczać na lekcje religii muszą zakupić sobie podręczniki we własnym zakresie.

wykaz podręczników z religii