Druki o przyznanie stypendium na rok szkolny 2021/2022

Druki o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

Załączniki


ZARZĄDZENIE Nr 162/2021 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 28.07.2021 roku

Wniosek o stypendium szkolne

Wniosek o zasiłek losowy

Szczegółowe zasady wypłaty oraz warunki jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu wydatków z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. (zał 1)

Zestawienie wypłaconych stypendiów za okres - (zał. nr 2)

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH STYPENDIUM SZKOLNEGO (zał 3)