Wolontariat-grudzień

W miesiącu grudniu istnieje możliwość wzięcia udziału w następujących aktywnościach:

• pomoc koleżeńska w nauce na terenie szkoły ewentualnie online
• aktywność na świetlicy szkolnej
• upominki dla pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej
• Mikołajki Zakopiańskie – dyżur przy straganie i pomoc w organizacji
• Góra Grosza – koordynatorzy w poszczególnych klasach
• UNICEF- szycie i sprzedaż laleczek na rzecz pomocy dzieciom z krajów najuboższych
• Skarpety dla Bezdomnych
• Szlachetna Paczka


Zachęcamy do udziału. Celem organizacji dalszych działań osoby chętne prosimy o wybranie aktywności i przesłanie informacji przez dziennik do koordynatorów SKW ( Szkolne Koło Wolontariatu). Przypominamy, że karty Aktywnego Wolontariusza są dostępne do druku na stronie szkoły bądź można je odebrać w gabinecie pedagoga. Do podjęcia aktywności konieczna jest zgoda rodzica. Pamiętajcie pomaganie uszlachetnia !

pozdrawiamy

p.Monika Kozieł-Górecka , p.Marlena Kałużniak

Karta Aktywnego Wolontariatu