Powodzenia na egzaminach!

Drodzy Ósmoklasiści!
 
Przed Wami szczególny czas - czas egzaminów.
Są one jednym z podsumowań  Waszej pracy nad sobą w szkole podstawowej.
Wierzymy, że mimo ostatnich miesięcy niełatwej nauki zdalnej, nasz i Wasz trud włożony w pracę przez minione lata pozwoli Wam
zmierzyć się z tym egaminem ze spokojem i pewnością siebie.
Mocno w Was wszyscy wierzymy!
POWODZENIA!