Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Od roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła bierze udział w projekcie unijnym -  Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zainteresowani uczniowie uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z informatyki, podczas których rozwijają myślenie algorytmiczne, uczą się programowania oraz projektowania, w szczególności grafiki 3D.
Uczniowie rozwijając zainteresowania z zakresu algorytmiki, programowania oraz robotyki  mają szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, biorąc udział w konkursach i zawodach CMI. Rozbudzając swoją kreatywność i współpracę zespołową  mogą sprawdzić się w Zawodach Algorytmicznych, Zawodach Projektowych oraz Lidze Algorytmicznej i w konkursach kuratoryjnych.
 
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w budynku szkolnym i prowadzi je pan Przemysław Czech.

Więcej informacji na stronie #CMI.

Tekst: P. Czech