Pilna informacja

Uwaga! Ważny komunikat!

 
Na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem z dnia 9 października 2020 (nr HD.470.80.2020) 9 zespołów klasowych naszej szkoły zostało objętych nauczaniem zdalnym, które będzie prowadzone zgodnie z planem lekcji z terenu szkoły według następującego harmonogramu:

klasy 4a, 7a, 7b - tylko dnia 12 października 2020 (od 13.10.2020 nauka w szkole)

klasy 7c, 8b - nauczanie zdalne od 12 - 15 października (od 16.10.2020 nauka w szkole)

klasy 4b, 5a, 6c, 8a - nauczanie zdalne od 12 - 16 października (od 19.10.2020 nauka w szkole)

Prosimy Państwa o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym, gdyż sytuacja jest dynamiczna i jest możliwe, że inne oddziały także będą miały nauczanie zdalne. Mogą też ulec terminy takiej formy pracy.
Aleksandra Łakomik