Konkurs plastyczny „ Wielkanocny koszyczek”

Zachęcamy wszystkich uczniów klasa 1-3 do udziału w konkursie plastycznym „ Wielkanocny koszyczek” organizowanym przez świetlicę szkolną. Poniżej zamieszczamy regulamin i szczegółowe informacje. Czekamy na Wasze prace, dla uczestników zostały przygotowane nagrody.
         pani Ania i pani Marysia

Regulamin konkursu plastycznego „ Wielkanocny koszyczek”

I. ORGANIZATORZY
           Świetlica szkolna

Osoby odpowiedzialne: Maria Bednarek, Anna Pabin

II. TEMATYKA KONKURSU

Tematem  konkursu jest „Wielkanocny koszyczek”.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie koszyczka wielkanocnego.
forma pracy: płaska: np., wydzieranka , witraż, wyklejanka, wycinanka, rysunek…

III. CELE KONKURSU

- Rozwijanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych w Polsce.
- Uwrażliwianie na potrzebę pielęgnowania polskich tradycji związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.
- Rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych.
- Rozbudzanie wyobraźni twórczej i poczucia estetyki.
- Kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji i umiejętności współpracy z innymi.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 Szkoły   Podstawowej nr 3 w Zakopanem.
2. Na prace czekamy do dnia 22 marca  2021.
3. Pracę należy wykonać na kartce A4 dowolną techniką.
4. Wykorzystanie gotowych elementów z komputera, zdjęć itp. nie jest dozwolone.
5. Pracę należy przekazać wychowawcą świetlicy (pani Annie Pabin lub pani Marii Bednarek)
6. Prace zostaną wyeksponowane na pokonkursowej wystawie oraz zamieszczone  na stronie internetowej szkoły w zakładce: uczniowie – świetlica- wydarzenia.

V. OCENA I NAGRODY
Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
• ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
• opracowanie oraz dobór i wykorzystanie materiałów
• wkład pracy.

Przyznane zostanie  1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ze względu na obecną sytuację, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.