„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki”

„Sen o Helladzie” to tytuł przedstawienia w wykonaniu krakowskich aktorów, którzy w interesujący sposób z nutą humoru zaprezentowali świat antycznej Grecji. Uczniowie klas 4-8 poznali wierzenia starożytnych Greków przekazane w mitach i literackich tekstach. Na zakończenie usłyszeli fragment „Illiady” Homera przedstawiający pojedynek Hektora z Achillesem. Myślą przewodnią spotkania z teatrem były słowa poety L. Staffa z wiersza „Odys”.

Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce są wszędy

O to chodzi jedynie
By naprzód wciąż iść śmiało
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało

Zostanie kamień z napisem
Tu leży taki, a taki
Każdy z nas jest Odysem
Co wraca do swej Itaki.

Tekst: Joanna Bąk