Internet nie zapomina...

Internet nie zapomina pod tym hasłem w listopadzie  odbyły się w naszej szkole spotkania z przedstawicielami Komendy Policji w Zakopanem dotyczące bezpieczeństwa poruszania się w świecie wirtualnym oraz zagrożeń określanych jako cyberprzemoc. Zarówno uczniom jak i rodzicom przedstawiono zasady pozwalające nie narażać  siebie oraz innych na ciemne strony przestrzeni publicznej jaką stanowi internet. Szczególnej uwagi wymaga  zamieszczanie zdjęć, ustawienia profilów bezpieczeństwa, ograniczenia dostępu do danych osobowych.
     tekst
      Monika Kozieł-Górecka