Akcja UNICEF

Rusza szósta polska edycja światowego projektu, WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA.

Na czym polega projekt „Wszystkie kolory świata”? W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta będzie symbolem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Każda laleczka będzie miała swoją metryczkę zawierającą imię, kraj, z którego będzie pochodzić, jakieś hobby. Dzieci przystępując do pracy same zdecydują jaki kraj będzie reprezentować ich laleczka, a więc jaki będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie będzie nosić imię. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci.

Etapy realizacji projektu

1. Podróż przez kontynenty.

Po zapoznaniu uczniów z projektem, otrzymują oni zadanie do wykonania: wybranie jednego dowolnego kraju na świecie i zebranie informacji o jego mieszkańcach, popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach, kulturze etc. Zadanie to może być wykonane wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem rodziców, czy opiekunów. Zdobytą wiedzę wykorzystają do przygotowania laleczki.

2. Przygotowanie laleczek przez uczniów.

W oparciu o przygotowany przez UNICEF wykrój laleczki, dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uczniowie uzupełnią także „akt urodzenia” laleczki – specjalny dokument, w którym umieszczą fotografię swojej laleczki, bądź narysują jej portret, wpiszą dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania. (Szablon wykroju laleczki oraz metryczki do uzupełnienia zostaną dostarczone wychowawcom klas).

3. Wystawa laleczek w szkole.

Po feriach zimowych na terenie szkoły zostanie zorganizowany kiermasz laleczek. (Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie). Każdy będzie mógł objąć opieką jedną z wielu laleczek wykonanych przez uczniów, przekazując w zamian darowiznę na rzecz UNICEF.

4. Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”.

Nasza szkoła będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole.

Pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne.

Koordynator: Małgorzata Zawadzka