Zwycięzcy konkursu recytatorskiego dla klas I

Szkolny konkurs recytatorski „Lubimy wiersze Jana Brzechwy” był dla wszystkich pierwszoklasistów wielką przygodą z poezją. Liczny udział uczniów z klas 1a i 1b dowiódł, że wiersze Jana Brzechwy są bliskie sercu każdemu pokoleniu. Po eliminacjach klasowych odbył się finał przy udziale publiczności. Komisja konkursu w składzie Joanna Bąk nauczyciel-bibliotekarz, Edyta Cięciak- Bobak logopeda nie miała łatwego zadania, gdyż poziom recytacji był wysoki i bardzo wyrównany. Wszyscy recytatorzy wykazali się doskonałą interpretacją tekstu, jego pamięciowym opanowaniem i prawidłową artykulacją i dykcją. Ogólny wyraz artystyczny pozwolił na zróżnicowanie miejsc. Oto werdykt:

I miejsce   Maksymilian Bubeła „ Jajko” 1b
                  Wiktoria Kapel „ Samochwała” 1b
                  Stanisław Kroma „Leń” 1b
II miejsce  Jan Bukowski „Tydzień” 1a
                  Zofia Rozwadowska „ Foka” 1a
III miejsce Emilia Balicka „ Psie smutki” 1a
                  Jakub Liberski „ Żuk” 1a

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim pierwszoklasistom za udział w konkursie. Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców za ufundowanie nagród.

Tekst: Joanna Bąk