Zasady oddawania książek i podręczników do biblioteki szkolnej

1. Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin.

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.

3. Zwroty książek i podręczników będą się odbywać w ściśle określonych terminach według ustalonego harmonogramu:

19.06.2020 r.   

kl. 7a godz. 8-9

kl.7b godz.  9-10

kl.8a  godz. 10-11                                                                                                                                                                                                                                                                                          
kl. 8b godz. 11-12

22.06.2020r.  

kl.1a godz. 8-9

kl.1b godz. 9-10

kl.2a  godz. 10-11

kl.2b godz. 11-12

23.06.2020r.  

kl. 3a godz. 8-9

kl.3b  godz. 9-10

kl.4a   godz.10-11

24.06.2020r.  

kl. 5a godz. 8-9

kl.5b  godz. 9-10

kl. 5c  godz.10-11

25.06.2020r. 

kl.6a  godz. 8-9

kl.6b  godz. 9-10

kl.6c  godz. 10-11

4. W bibliotece należy stosować się do Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w warunkach pandemii COVID19, w szczególności: w pomieszczeniu biblioteki szkolnej może przebywać jeden uczeń/rodzic. Pozostali czekają na zewnątrz zachowując odpowiedni dystans między sobą (1,5-2m).

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników/książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

6. Zwracane książki i podręczniki należy wcześniej w domu przeglądnąć, usunąć zniszczone foliowe okładki, wymazać zapisane ołówkiem notatki, skleić rozdarcia, wyprostować pogięte kartki. W razie zniszczenia lub zaginięcia podręcznika/ książki  rodzic ma obowiązek odkupić nowy egzemplarz w księgarni lub wydawnictwie internetowym.

7. Uczeń/rodzic zwraca cały komplet podręczników zapakowany w worku foliowym, reklamówce. Nie zwraca ćwiczeń!

8. Uczeń /rodzic dołącza kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia, klasą oraz datą zwrotu książek/ podręczników.

9. Uczeń/rodzic odkłada książki/podręczniki na wskazane przez bibliotekarza miejsce przeznaczone do kwarantanny zbiorów.

10. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących podręczników można kierować do p. Joanny Bąk na e-dziennik  lub adres e-mail bibliotekarza sp3.zako.biblioteka@gmail.com