Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie w 2018 r usług cateringu obiadów dla SP3 Zakopane

Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie w 2018 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Nr 3 w Zakopanem

szczegóły w załączeniu