Wybór oferty najkorzystniejszej przetargu usług cateringu do stołówki SP3 w Zakopanem

załącznik