Wybór najkorzystniej oferty

Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie w 2017 r. usług cateringu obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zakopanem

Załącznik