W ostatni piątek

Z wizytą w szkole artystycznej

W ostatni piątek tj. 12 kwietnia, uczniowie kl. 2b i 3a wraz z wychowawcami p. Teresą Skupień i p. Teresą Hoły, uczestniczyli w audycji rekrutacyjnej, połączonej z lekcją muzyki.
Wydarzenie odbyło się w budynku Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki, dotyczącej zasad funkcjonowania placówki oraz możliwości zapisu na zajęcia muzyczne w kolejnym roku szkolnym.  Wizyta ta była okazją do zapoznania się z budową instrumentów, poznania sposobów wydobywania z nich dźwięków oraz możliwością zagrania na niektórych. Uczniowie także z uwagą wysłuchali występów młodych artystów: wiolonczelistki, skrzypka, pianistki oraz trębaczki. Na koniec otrzymali ulotki informacyjne i zaproszenie do zapisów.

Tekst: Teresa Skupień