Uwaga pierwszoklasiści! Ogłaszam konkurs recytatorski

Rok 2023 został ustanowiony rokiem jubileuszu 90-lecia praw miejskich Zakopanego. Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie recytatorskim „Zakopane dawniej i dziś”.  Prezentacje konkursowe odbędą się 5 czerwca 2023r. ( poniedziałek ) o godz. 9.00.

Regulamin

Cele konkursu:
-  zainteresowanie uczniów poezją,
-  rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich uzdolnień,
-  zachęcanie do występów na scenie,
-  zainteresowanie dzieci historią Zakopanego, piękną tatrzańską przyrodą, zabytkami i kulturą góralską, turystyką górską i sportami zimowymi.
-  uczenie kulturalnej rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:
Konkurs dedykowany jest uczniom klasy 1a i 1b
Każdy uczestnik recytuje jeden wybrany wiersz, którego tematyką będzie np. tatrzańska przyroda, zabytki i kultura góralska, turystyka górska i sporty zimowe.

Przebieg konkursu:
I etap- eliminacje klasowe. Wychowawca klasy typuje do II etapu 5 najlepszych recytatorów.
II etap- eliminacje międzyklasowe. Komisja konkursowa wyłania zwycięzców.

Kryteria oceny:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
- wyrazista i poprawna recytacja,
- interpretacja tekstu,
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).

Na najlepszych recytatorów czekają atrakcyjne nagrody!

Tekst: Joanna Bąk