Uwaga! Konkurs czytelniczy dla klas II

Drugoklasiści, jeśli chcecie dowiedzieć się , jak wielkie serce mają zwierzęta i jak mocno potrafią kochać weźcie udział w szkolnym konkursie czytelniczym. Tym razem proponuję Wam do przeczytania wzruszającą książkę o przygodach psa- podróżnika o imieniu Lampo.

Regulamin konkursu czytelniczego p.n. „Historia niezwykłego psa”  na podstawie książki Romana Pisarskiego „ O psie, który jeździł koleją ”

Cele ogólne:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
2. Doskonalenie umiejętności płynnego czytania.
3. Rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów. 
4. Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.    
5. Promowanie ciekawych książek.
6. Motywowanie do zdrowej rywalizacji.
7. Dostarczanie dzieciom dobrej intelektualnej zabawy.

Cele operacyjne:

1. Uczeń zna treść objętego konkursem utworu.
2. Uczeń w oparciu o ten utwór umie wybrać odpowiednie informacje.
3. Uczeń radzi sobie z udzieleniem pisemnych odpowiedzi na pytania konkursowe.

Przebieg konkursu:

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas drugich.
11.03.2021r. na wyznaczonej lekcji uczniowie rozwiązują test wiedzy wykazując się znajomością i zrozumieniem treści lektury.
O zwycięstwie decyduje suma punktów.

11.03.2021r. uczestnicy konkursu na wyznaczonej lekcji wykonają dowolną techniką plastyczną ilustracje do lektury i stworzą własną klasową książeczkę.

Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.


                                                                                    Organizatorka konkursu
                                                                                             Joanna Bąk