Trzymaj formę

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Program Edukacyjnego „Trzymaj Formę!". Program ten jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Naszym programem obejmiemy uczniów klas V-VI.  Wszystkich zainteresowanych zdrowym żywieniem oraz aktywnością fizyczną zapraszamy do czynnego udziału.
Za realizację tego programu odpowiedzialna jest Marta Ustupska-Podsiadło i Paweł Serwatowicz.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij http://www.trzymajforme.pl/

TRZYMAJ FORMĘ!

to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia

o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym

zbilansowane odżywianie połączone

z regularną aktywnością fizyczną