„Portret Świętego Mikołaja”- ogłoszenie wyników

W listopadzie 2023 roku ogłoszono wśród klas I – III konkurs plastyczny, którego celem było rozbudzanie zainteresowań plastycznych i wykonanie dowolną techniką portretu Świętego Mikołaja oraz podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.
 
W konkursie wzięło udział 43 uczniów. Najlepsze prace zostały nagrodzone 18 grudnia 2023r.

Oto wyniki:
I miejsce: Emilia Balicka 3a, Maja Galica 3a, Franciszek Łojas 1a,Marysia Zięba 1a
II miejsce: Julia Rzadkosz 1b, Magdalena Grabowska 2a, Zofia Bafia 2b, Jan Bukowski 3a
III miejsce: Antonina Werewka 3a, Zofia Rozwadowska 3a, Hanna Rozwadowska 3a.

Organizatorki konkursu : Teresa Hoły i Bernadeta Kurowska