Pierwszoklasiści! Ogłaszam konkurs recytatorski

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas pierwszych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie recytatorskim „Lubimy wiersze Jana Brzechwy”. Prezentacje konkursowe odbędą się 31 maja 2022r. ( wtorek ) o godz. 9.00.

Regulamin

Cele konkursu:
• popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
• rozwijanie zdolności recytatorskich,
• zainteresowanie uczniów poezją,
• zachęcanie do występów na scenie,
• prezentacja umiejętności uczniów,
• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

Uczestnicy:
Konkurs dedykowany jest uczniom klasy 1a i 1b
Każdy uczestnik recytuje jeden wybrany wiersz Jana Brzechwy.

Przebieg konkursu:
I etap- eliminacje klasowe. Wychowawca klasy typuje do II etapu 5 najlepszych recytatorów.
II etap- eliminacje międzyklasowe. Komisja konkursowa wyłania zwycięzców.

Kryteria oceny:
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
• wyrazista i poprawna recytacja,
• interpretacja tekstu,
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).

Na najlepszych recytatorów czekają atrakcyjne nagrody!

Tekst: Joanna Bąk