Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych "ŚWIETLIK"

Nasza szkoła brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik.
Obejmował on dwa etapy:  „Etap Przygotowawczy oraz Test Konkursowy”.
Etap przygotowawczy polegał na wykonaniu przez Uczestnika zestawu doświadczeń konkursowych przeznaczonych dla poziomu klasy, do której uczęszcza Uczestnik.

Drugi etap Konkursu odbył się 12 marca 2024 r. tj. Test Konkursowy obejmował  zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych oraz pytania dotyczące doświadczeń konkursowych, wykonywanych przez Uczestnika w ramach Etapu Przygotowawczego.
Przystąpiło do niego 27 uczniów z klas I-III.
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę pamiątkową. Uczniowie klas I i II otrzymali zakładki do książek natomiast uczniowie klas III linijki ze szkłami powiększającymi. 

Wyniki konkursu będą znane dopiero w maju. Mamy nadzieję, że wśród laureatów znajdą się nasi uczniowie.

Tekst: Katarzyna Marusarz