Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zakopane

Zgodnie z zarządzeniem NR 0050.100.2024 Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza konkurs:

1) dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Zakopanem, ul. Karłowicza 6,

dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane.

Więcej szczegółów poniżej.
Linki do pobrania: https://bip.zakopane.eu/ogloszenie-o-konkursie-3