Konkurs czytelniczy dla klas 2

Uwaga drugoklasiści!

Jeśli chcecie poznać historię niezwykłego psa, który potrafił podróżować pociągami, a jego oddanie i miłość do właściciela nie miały granic, to koniecznie przeczytajcie książkę Romana Pisarskiego pt. „ O psie, który jeździł koleją” i weźcie udział w szkolnym konkursie czytelniczym.

Regulamin konkursu czytelniczego „Przygody wiernego Lampo”.

Cele ogólne:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
2. Doskonalenie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem.
3. Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi.     
4. Promowanie ciekawych książek.
5. Rozbudzanie wyobraźni i rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.
6. Motywowanie do zdrowej rywalizacji.
   
Cele operacyjne:

1. Uczeń przeczytał książkę Romana Pisarskiego „ O psie, który jeździł koleją”.
2. Uczeń w oparciu o ten utwór umie wybrać odpowiednie informacje.
3. Uczeń radzi sobie z udzieleniem pisemnych odpowiedzi na pytania konkursowe.
4. Uczeń potrafi zilustrować wydarzenia z lektury.

Przebieg konkursu:

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klasy 2a i 2b.
26.04.2022r. na wyznaczonej lekcji uczniowie rozwiązują test dotyczący treści lektury.
O zwycięstwie decyduje suma punktów.

27-28.04.2022r. uczestnicy konkursu na wyznaczonych lekcjach wykonają ilustracje do lektury i stworzą własną klasową książeczkę.
Forma pracy: praca plastyczna płaska, wykonana dowolną techniką, format A4.

Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Organizatorka konkursu: Joanna Bąk