Historia psa Lampo wzrusza i uczy

W marcu został rozstrzygnięty szkolny konkurs czytelniczy dla klas drugich p.n.„Historia niezwykłego psa”. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem przeczytali książkę Romana Pisarskiego pt. „ O psie, który jeździł koleją”. Wzruszająca opowieść o psie Lampo ukazała dzieciom, jak wielkie serce mają zwierzęta i jak mocno potrafią kochać.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Najpierw uczniowie rozwiązywali test wiedzy sprawdzający znajomość treści lektury, a następnie wykonywali piękne prace plastyczne, będące ilustracjami kolejnych wydarzeń. Oto werdykt:

Test wiedzy 
 
1 miejsce Szymon Cięciwa 2a
2 miejsce Julia Nawalaniec 2a, Szymon Janusz 2a
3 miejsce Zofia Nosal 2b, Julia Łojas 2b
4 miejsce Aniela Wolska 2a, Olivia Stanisławska 2a

Praca plastyczna
Nagrody otrzymują: Hanna Grabowska 2a, Olivia Stanisławska 2a, Oskar Majerczyk 2a,  Igor Kania 2b, Helena Węglarz 2b, Emilia Król- Tomków2b, Julia Łojas 2b.
Wyróżnienia otrzymują: Stanisław Gut 2a, Julia Nawalaniec 2a, Antoni Wyszyński 2b, Filip Wojtala 2b, Zofia Nosal 2b, Aleksander Chromicz 2b.

Gratuluję zwycięzcom i serdecznie dziękuję wszystkim drugoklasistom za udział w konkursie. Nagrody i pamiątkowe dyplomy czekają na Was w bibliotece i zostaną wręczone po Waszym powrocie do szkoły.                             
Składam podziękowania Radzie Rodziców za ufundowanie nagród rzeczowych dla uczestników konkursu.
Joanna Bąk