"Czworonożny podróżnik" - ogłoszenie konkursu

Drugoklasisto!
Jeśli chcesz poznać historię niezwykłego psa podróżnika, który bezgranicznie był wierny swoim właścicielom, a jego umiejętności zachwyciły cały świat, to koniecznie przeczytaj książkę Romana Pisarskiego pt. „ O psie, który jeździł koleją” i weź udział w szkolnym konkursie czytelniczym.

Regulamin konkursu
Cele ogólne:

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci.
2. Doskonalenie umiejętności płynnego czytania ze zrozumieniem.
3. Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego
      udzielania odpowiedzi.     
4. Promowanie ciekawych książek.
5. Rozbudzanie wyobraźni i rozwijanie sprawności manualnej w zakresie technik plastycznych.
6. Motywowanie do zdrowej rywalizacji.
   
Cele operacyjne:

1. Uczeń przeczytał książkę Romana Pisarskiego „ O psie, który jeździł koleją”.
2. Uczeń w oparciu o ten utwór umie wybrać odpowiednie informacje.
3. Uczeń radzi sobie z udzieleniem pisemnych odpowiedzi na pytania konkursowe.
4. Uczeń potrafi zilustrować wydarzenia z lektury.

Przebieg konkursu:

W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klasy 2a i 2b.
26.04.2023r. na wyznaczonej lekcji uczniowie rozwiązują test dotyczący treści lektury.
O zwycięstwie decyduje suma punktów.

27-28.04.2023r. uczestnicy konkursu na wyznaczonych lekcjach wykonają na białej kartce projekt okładki nowego wydania książki Romana Pisarskiego „ O psie, który jeździł koleją”. Ilustracje do lektury utworzą klasową książeczkę.
Forma pracy: praca plastyczna płaska, wykonana kredkami, format A4.

Najlepsi uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

Organizatorka konkursu: Joanna Bąk