Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

załącznik