Zakończenie roku szkolnego 20/21

Dnia 25 czerwca 2021 r. ojciec Dariusz zaprosił uczniów na uroczystą mszę św. na zakończenie roku szkolnego odprawioną tradycyjnie w kościele p.w. św. Antoniego na Bystrem. Klasy 7 przygotowały krótkie wystąpienie, żeby uroczyście pożegnać koleżanki i kolegów z ósmych klas. Na tę okazję siódmoklasiści wykonali i przedstawili prezentację multimedialną z pokazem pamiątkowych zdjęć, które wywołały radosne wspomnienia z ubiegłych lat szkolnych. Następnie pani dyrektor Aleksandra Łakomik wręczyła najlepszym ósmoklasistom Pamiątkową Tarczę Szkoły  za ich rzetelną naukę i pracę na rzecz społeczności szkolnej, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia. Nauczyciele nagrodzili uczniów  za najlepsze wyniki w nauce i konkursach,  a następnie wychowawcy ze swoimi klasami udali się do swoich sal lekcyjnych. Potem nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas trzecich. Pani dyrektor gratulowała ukończenia pierwszego etapu nauki i przyszłym czwartoklasistom przedstawiła ich  nowych wychowawców. Następnie wręczono dzieciom dyplomy i nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia oraz upominki. Wychowawcy pozostałych klas spotkali się ze swoim uczniami w salach lekcyjnych, gdzie wręczyli im dyplomy, nagrody i świadectwa szkolne.

Wszyscy z utęsknieniem czekali na upragnione wakacje po wyjątkowo trudnym roku szkolnym w czasie pandemii.
Tekst: A. Rafacz