Wysokie technologie – zagrożenie dla rozwoju mowy dziecka ?

WYSOKIE TECHNOLOGIE TO:

- TV
- laptop – gry komputerowe
- komputer 
- komórka,  tablet
- zabawki dźwiękowe

Czy korzystnie z wysokich technologii zagraża rozwojowi mowy dziecka?
-Tak, jeśli dziecko korzysta z nich w nadmiernej ilości.

Dlaczego rodzice pozwalają dziecku korzystać z telefonu, oglądać godzinami telewizję, czy grać na komputerze?

-z braku czasu dla dziecka;
-nie chcą, żeby dziecko hałasowało, np. krzyczało, bawiło się głośno;
-to dzieci ,,uspokaja”;
-nie muszą sami bawić się z dzieckiem, rozmawiać z nim, poświęcać mu uwagę, bo ,,zajmie się” tym telewizor czy telefon komórkowy.

Dlaczego nadmierne korzystanie z wysokich technologi niekorzystnie wpływa na rozwój mowy dziecka? 
LEWA PÓŁKULA- bodźce językowe
       
PRAWA PÓŁKULA- bodźce niejęzykowe

Podczas korzystania z wysokich technologii mózg dziecka otrzymuje wiele bodźców prawopółkulowych. Jeśli jest ich zbyt wiele i zbyt często są one dostarczane, bodźce niejęzykowe mogą zdominować bodźce językowe, co może prowadzić do zahamowania lub spowolnienia naturalnego rozwoju mowy.
Mowa rozwija się w dialogu, interakcji z drugim człowiekiem. Telewizor, radio, komputer czy telefon nie zastąpi rozmowy z bliskimi. Korzystając z nich w nadmiernym stopniu, dziecko jest pozbawione naturalnego kontaktu językowego, przez co jego mowa może rozwijać się nieprawidłowo.

Do czego prowadzi nadmierne używanie wysokich technologii przez dziecko?
Może prowadzić do:
- stopniowego hamowania rozwoju języka
- uboższego zasobu słownictwa
- nieprawidłowej artykulacji
- streszczaniu tekstów
- problem w skupieniu uwagi na mowie
- brak myślenia abstrakcyjnego, wyobrażeniowego
- problemy z czytaniem
- trudności w koncentracji

Ponadto:
- brak empatii, rozumienia emocji
- problemy ze snem
- trudności w szkole
- problemy w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami
- trudności z odróżnieniem rzeczywistości od fikcji
- brak zdolności skupienia uwagi na obrazie statycznym (nieruchomym), np. książce
- problemy ze wzrokiem, kręgosłupem, otyłością

! Trzeba pamiętać również o tym, że nadmierne korzystanie z wysokich technologii prowadzi do uzależnienia !

Co zrobić, aby uchronić dziecko przed złym wpływem wysokich technologii na rozwój jego mowy i innych funkcji?

Przede wszystkim ograniczyć czas korzystania z wysokich technologii.
• Niech telewizor nie będzie włączony, jeśli nikt go nie ogląda.
• Trzeba znaleźć czas dla dziecka, na zabawę, rozmowę. Zachęcać go do różnych aktywności i zabaw z kolegami.
• Zamiast oglądania bajek, warto je dziecku czytać. To pomoże rozwinąć wyobraźnię, a także percepcję mowy.
• Wybierajmy dla dziecka mądre gry, bajki, które stymulują rozwój mowy i innych funkcji psychicznych.


Jeśli pozwalamy dziecku korzystać z wysokich technologii, odbieramy mu możliwość rozwoju mowy. Pozwólmy dziecku pohałasować podczas zabawy - to pomoże mu utrwalić prawidłowy tor oddechowy i da okazję do rozwijania mowy.! Dziecko, które jeszcze nie korzystało z wysokich technologii, na pewno chętniej wybierze zabawę z rodzicami niż telefon. Podając mu go lub włączając telewizor, aby zyskać trochę czasu ,,dla siebie”, sami doprowadzamy do tego, że dziecko będzie coraz częściej po niego sięgać, co może prowadzić do uzależnienia. Warto poświęcić dziecku czas!