Wycieczka etnograficzna

20 maja 2022r. uczniowie klasy 2 b wybrali się na wycieczkę do Nowego Sącza. Najpierw przybyli do Sądeckiego Parku Etnograficznego, gdzie brali udział w warsztatach "Plastyka obrzędowa". Efektem pracy uczniów były pięknie wykonane kwiaty z bibuły. W danych czasach takie kwiaty zawieszone w domu, były oznaką, iż mieszka w nim bogata rodzina. Następnie uczniowie wkroczyli na ścieżki muzeum, gdzie w otulinie drzew znajdowały się różne budynki prezentujące architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową lokalnych grup etnograficznych: Lachów, Pogórzan i Górali Sądeckich oraz grup etnicznych: Łemków, Niemców, Cyganów. Uczniowie dowiedzieli się, iż Sądecki Park Etnograficzny to największe muzeum skansenowskie w Małopolsce. Weszli do siedemnastowiecznego dworu szlacheckiego oraz siedemnastowiecznych świątyń: kościoła rzymskokatolickiego, cerkiewki grekokatolickiej. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w szkole. Szczególna cisza zapadła wśród uczniów, gdy słuchali jak kiedyś funkcjonowała szkoła. Dowiedzieli się, do czego służyła dyscyplinarka i królicza łapka. Następnie uczniowie przeszli do Miasteczka Galicyjskiego, który jest rekonstrukcją fragmentu zabudowy małomiasteczkowej. Na niewielkim placu rynkowym znajduje się Ratusz, a wokół niego domy różnych fachowców. Uczniowie odwiedzili dawny zakład fotograficzny i dentystyczny, aptekę, pocztę, zegarmistrza, zakład dawnego golibrody. Uwieńczeniem wycieczki było spożycie regionalnych lodów braci Koral. To był udany wyjazd.

Tekst: Bernadeta Kurowska