Wizyta bp Jana Szkodonia w szkole

4-go maja mieliśmy zaszczyt spotkać się w szkole z Jego Eminencją Księdzem Biskupem Janem Szkodoniem, który wizytował parafię OO. Bernardynów na Bystrem. Dostojnego Gościa, w imieniu całej społeczności szkolnej, powitała pani dyrektor. Krystian Adamczyk z klasy VIIa, jako przedstawiciel wszystkich uczniów, podziękował księdzu biskupowi za przybycie i poświęcony cenny czas. Powołując się na słowa Mariusza Zaruskiego, naszego patrona „...tylko ćwiczeniem człowiek wznosi się w górę”, zapewnił, że celem każdego ucznia w tej szkole jest zdobywanie wiedzy. Wizyta księdza biskupa przebiegła w bardzo miłej, radosnej atmosferze. To niecodzienne spotkanie uatrakcyjniły „Ogniki radości”, wykonując kilka pogodnych piosenek.
                                                                                                Tekst: Lucyna Wolska