Tropem zwierząt

Klasa II A brała udział w zajęciach przyrodniczych organizowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczej przy TPN. Tematem zajęć były ślady i tropy zwierząt. Dzieci oglądały wystawę, rozpoznawały ślady zwierząt oraz brały udział w konkursie dotyczącym zdobytych wiadomości. Warsztaty nam się bardzo podobały.
                                                                                                                              Tekst: Teresa Hoły