Szlachetna Paczka

W tym roku również pani Marlena Kałużniak zorganizowała pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszego regionu w ramach akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka". Tym razem do uczniów z VD dołączyły jeszcze klasy VB, VA i VIIIA wraz z rodzicami i wychowawcami. Koordynatorka całej akcji- pani Marlena- wybrała się z każdą klasą na zakupy, aby zrealizować potrzeby i spełnić prośby Rodziny, którą wybrano przez stronę www.szlachetnapaczka.pl. Klasy realizowały swoje artykuły z podanej listy. Uczniowie byli niezwykle zaangażowani i przejęci całym przedsięwzięciem, rodzice bardzo szczodrzy i pomocni, m.in. w pakowaniu i dowożeniu paczek do magazynu Szlachetnej Paczki, który w tym roku mieścił się w Urzędzie Miasta Zakopane. Udało się skompletować całą wymarzoną paczkę dla Rodziny: artykuły spożywcze i chemię gospodarczą oraz nieśmiałe życzenia, na które Rodzinę nie było stać. Finał miał miejsce w miniony weekend 8-9 grudnia. Bardzo dziękujemy  wszystkim uczniom i ich rodzicom! Pomaganie uszlachetnia!
                                                                                                                                                 Tekst: Marlena Kałużniak