Symboliczny grób patrona szkoły

29 października 2021 roku w piękny jesienny dzień uczniowie klas 2b i 3a wraz z nauczycielkami p. Zofią Skowronek, p. Anną Chowaniec i p. Bernadetą Kurowską udali się na stary cmentarz na Pękowym Brzyzku. Tam znajduje się symboliczna mogiła naszego patrona szkoły. Generał Mariusz Zaruski ostatnie miesiące swojego życia spędził w sowieckim więzieniu w Chersoniu. Zmarł na cholerę 8 kwietnia 1941 roku.

11 listopada 1997 roku spełniając ostatnią wolę generała w zakopiańskiej mogile złożono urnę z ziemią z cmentarza w Chersoniu (dokładne miejsce pochówku generała jest nieznane).

Na symbolicznym grobie patrona uczniowie zapalili znicze i odmówili modlitwę.

„Gdy przyjdzie pora” M. Zaruski

A kiedy przyjdzie na mnie pora,

Ażebym, smutnych dróg wędrowiec,

Opuścił ziemski ten manowiec

I padnie moich dni zapora,

Chciałbym swój w Tatrach mieć grobowiec;

Odwieczna z szarych want komora,

Ta sama jutro, co i wczora.

Gdzieś w dali zbyrka kierdel owiec,

Łomocą w żlebach spadłe głazy,

Od ścian odbite tysiąc razy

Napełnią echem świat bajeczny,

I patrzą dumnie i surowo

Turnie schylone nad mą głową...


Tekst: Bernadeta Kurowska